maandag 14 oktober 2019

Vergadering Kerkenraad Oude Kerk

Datum: 
 maandag 14 oktober 2019
Tijdstip: 
 19:30

Deze avond vergadert de kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk. De kerkenraadsvergaderingen vinden maandelijks plaats, met uitzondering van de maand waarin de zomervakantie valt en de maand december.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de kerkenraad, dan kunt u contact openemen met de scriba:
dhr. J.P. (Jan Peter) Leenman
Pitrusvaart 10, 2724 VC Zoetermeer
telefoon: 079-3317422


Algemene informatie over de kerkenraad:
De kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

De wijkkerkenraad bestaat op dit moment in totaal uit 16 leden, t.w.: ouderling-kerkrentmeester (voorzitter kerkenraad), predikant (assessor kerkenraad), diaken (scriba kerkenraad), vijf pastoraal ouderlingen, vijf diakenen en één ouderling-kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad is er de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters en het consistorieberaad.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen