maandag 14 oktober 2019

Vergadering Kerkenraad Oude Kerk

Tijdstip: 
 19:30

Deze avond vergadert de kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk. De kerkenraadsvergaderingen vinden maandelijks plaats, met uitzondering van de maand waarin de zomervakantie valt en de maand december.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de kerkenraad, dan kunt u contact openemen met de scriba:
dhr. J.P. (Jan Peter) Leenman
Pitrusvaart 10, 2724 VC Zoetermeer
telefoon: 079-3317422


Algemene informatie over de kerkenraad:
De kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen.

De wijkkerkenraad bestaat op dit moment in totaal uit 16 leden, t.w.: ouderling-kerkrentmeester (voorzitter kerkenraad), predikant (assessor kerkenraad), diaken (scriba kerkenraad), vijf pastoraal ouderlingen, vijf diakenen en één ouderling-kerkrentmeesters.

Naast de kerkenraad is er de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters en het consistorieberaad.

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

terug