TORENBEKLIMMING TORENBEKLIMMING
Op 21 april 2017 hebben de kerkrentmeesters van het bouwbedrijf vernomen, dat de wettelijke eisen voor het betreden van een bouwsteiger niet toelaten dat er buiten werktijd gebruik van wordt gemaakt zonder dat daar extra verzekeringen voor worden afgesloten.  Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters besloten dat niet te doen. Op een later tijdstip, ongeveer in de derde week van juni krijgt u een uitnodiging om de toren te beklimmen via de binnentrappen naar de omloop. Daarvoor bestaat wel een speciale regeling die dat toelaat.

Het spijt ons dat deze mededeling zo laat komt, maar veiligheid gaat boven alles! Namens de bouwcommissie, Otto van der Vorm
 
terug