zondag 10 september 2023

Startdienst - Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 10 september 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 10 september 2023 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Start-, Doop en Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 14e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Toos Hagers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martijn Olivier
Muzikale Medewerking: Combo Oude Kerk
1e Collecte: Kinderen en jongeren, goed voorbereid met jongeren op weg
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: De kleinsten kunnen tijdens de preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GA MEE!
Doopdienst en themadienst over Efeze 3: 18-19

Intochtslied: Psalm 95 :1 en 3
Gods gelofte & Groet
Zingen: Hemelhoog 399 (Combo)
Inleiding Doop en binnenbrengen doopkind
Zingen: Kom in de kring van Gods gezin (kinderlied) (Combo)
Doopgebed en aansluitend Doopgelofte ouders
Na Bediening Doop: Lied 363
Overhandigen doopkaart en doopkaars
Zingen: Lied 359 (kinderlied) Combo
Toelichting liturgische schikking
Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21
(kerntekst vers 18-19)

Zingen: Lied 835
Beeldverhaal met boodschap
Zingen: Opw. Kids 68 Diep diep diep als de zee, kinderlied, Combo
Na afkondiging overlijden: Lied 247: 1
Gebeden en inzameling gaven
Slotlied: Hemelhoog 472

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen