zondag 11 september 2022

Startdienst - Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 11 september 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 11 september 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Startdienst
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan-Kees Vos
Diakenen: Loes Landlust, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Muz. medewerking: Oude Kerk Combo
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: JOP; Jong Protestant
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: AAN TAFEL
Over Lukas 14: 15-24 (preek over 14:23)

Aanvangslied: Psalm 33: 1,2
Gods gelofte en groet
Zingen: Hemelhoog 399
Gebed
Gebod
Zingen: Lied 227 (3x)
Schriftlezing 1: Jesaja 25: 6-9 (Alice Visser)
Zingen: Hemelhoog 400
Schriftlezing 2: Lukas 14: 15-24 (Anne Vis)
Kindermoment: Bij de Koning aan tafel
Zingen: Kinderopw. 216
Jongerenmoment
Na preek: Lied 388
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 235 (canon)

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen