zondag 12 september 2021

Startdienst - Gezinsdienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 12 september 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Startdienst - Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 15e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Peter Bins, Jaap van der Giessen
Diakenen: Loes Landlust, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: INLIA
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze startdienst - gezinsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VAN U IS DE TOEKOMST
Overdenking over Matteüs 6: 10a

Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 98 : 2,3
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 72 : 6,7
Gebod
Zingen: Hemelhoog 723
Gebed
Luisterlied combo    Sela: Thuis
Schriftlezing 1: Matteüs 13 : 44-52
Zingen: Hemelhoog 91
Schriftlezing 2: Matteüs 6 : 9-13
Kindermoment met de grabbelton
Zingen: Hemelhoog 734
Mentimeter
Preek
Zingen: Hemelhoog 88
Luisterlied combo: Toekomst vol hoop
Gebeden
Zingen: Lied 371
Slotlied: Lied 912 : 1,2,3
Zegen

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen