zondag 3 juli 2022

Slotdienst - Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 3 juli 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 3 juli 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Slotdienst - Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Trompet: Wim Wiarda,
Vleugel: Jaap v/d Giessen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie voor India
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Kleinsten tijdens preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GELUK GEEF JE DOOR
Slotdienst over Handelingen 8: 39

Aanvangslied: Psalm 100 : 1,2
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 100 : 3,4
Gebed
Zingen: Hemelhoog 299
Schriftlezing 1: Handelingen 8: 26 - 33
Kindermoment: zinnetje doorgeven
Zingen: Hemelhoog 110
Schriftlezing 2: Handelingen 8: 34 - 40
Mensenmoment: wanneer was je (laatste) geluksmoment met God? Wanneer was je gelukkig met je geloof in Jezus?
Zingen: Lied 868: 1,2,3
Preek
Zingen: Hemelhoog 609
Kinderen: Happy Stones
Sophie neem afscheid van de kinderkerk
Toezingen: Lied 416
Gebeden
Slotlied: Hemelhoog 472

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen