zondag 11 juli 2021

Slotdienst - Gezinsdienst

Datum: 
 zondag 11 juli 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 11 juli 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Slotdienst - Gezinsdienst
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans
Jaap van der Giessen
Diakenen: René Eshuis, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk (als er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze gezinsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE WEG NAAR HET BESTE LEVEN
Overdenking over Johannes 14:6

Mededelingen, Stil gebed
Muziek
Aanvangslied: Psalm 84 : 1,2
Gods gelofte&groet
Lied: Lied 84a : 1,2,3
Gebed
Lied: Lied 939
Schriftlezing 1: Johannes 14 : 1-7
Lied: Lied 653 : 1,7
Kindermoment
Lied: Hemelhoog 89
Schriftlezing 2: Johannes 14 : 8-14
Lied: Hemelhoog 177
Overdenking               
Lied: Hemelhoog 479
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Slotlied: Lied 416
Zegen

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen