zondag 12 juli 2020

Slotdienst - Gezinsdienst

Tijdstip: 
 10:00

Slotdienst - Gezinsdienst - zondag 12 juli - 10.00 uur
Dienst bijwonen? Aanmelden via website is verplicht
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Wim Goudriaan
Diakenen: Eric Caspers, Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Muziekgroep Oude Kerk
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Open Doors
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg

Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GOED OF NIET GOED
Preek over Mattheus 13:1-9 + 18-23

Aanvangslied: Psalm 33 : 2
Na Gods gelofte&groet: Psalm 67 : 3
Na gebed: Hemelhoog 419 : 1,2
Schriftlezing 1: Mattheus 13 : 1-9
Zingen: Lied 764 : 1,2,3,4
Schriftlezing 2: Mattheus 13 : 18-23
Zingen: Lied 422
Kindermoment
Zingen: Hemelhoog 88
Afscheid kinderen
Zingen: Hemelhoog 473a
Kinderen gaan naar de Herberg
Preek
Na preek: Hemelhoog 486 : 1,2
Slotlied: Lied 416

terug