Schuldhulpmaatje Schuldhulpmaatje
De diakenen zijn actief in het project Schuldhulpmaatje. In november 2013 is in Zoetermeer het 60e plaatselijke project gestart.
Zoetermeer staat op de 22ste plaats van Nederlandse gemeenten met schuldenproblematiek. Jaarlijks melden zich zo'n 1300 mensen bij de schuldhulpverlening.
Kerken in Zoetermeer hebben nu hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze problemen.

Meer weten? Lees verder op de website van Schuldhulpmaatje Zoetermeer.
terug