zondag 23 mei 2021

Ochtenddienst Pinksteren

Datum: 
 zondag 23 mei 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 23 mei 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Joop Schrier
Diakenen: Eric Caspers, Ria Kamp
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Wim Wiarda, zangensemble
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie: Egypte
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: De kinderoppas is in de Herberg (indien er aanmeldingen zijn)
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JEZUS CHRISTUS IN ALLE TALEN
Overdenking over Handelingen 2:11b + Joh.3:16
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-39

Lied vóór de dienst: Lied 670 (Orgel en trompet)
Mededelingen, stil gebed
Orgelspel: Kom, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, J.S Bach (lied 670)
Gods gelofte & groet
Lied: Lied 672: 1
Filmpje Liesbeth
Lofprijzing
Lied: Lied 51b
Gebed
Lied: Lied 687: 1,3
Handelingen 2, film
Overdenking
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 675
Gebeden
Slotlied: Lied 704: 3
Zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen