zondag 11 april 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 11 april 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Joop Schrier
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: St. Vrienden vd Hoop
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: CHRISTUS WAARACHTIG OPGESTAAN
Mattheus 27 : 64b en 28 : 13

Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 81: 1
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 81: 8,9
Lofprijzing
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheus 27:62-66, 28:12-15
Lied: Lied 642: 1,2,5
Preek
Lied: Lied 618: 2,6
Gebeden
Slotlied: Lied 641: 1
Zegen

terug