zondag 11 april 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 11 april 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Joop Schrier
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: St. Vrienden vd Hoop
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: CHRISTUS WAARACHTIG OPGESTAAN
Mattheus 27 : 64b en 28 : 13

Mededelingen
Stil gebed
Aanvangslied: Psalm 81: 1
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 81: 8,9
Lofprijzing
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheus 27:62-66, 28:12-15
Lied: Lied 642: 1,2,5
Preek
Lied: Lied 618: 2,6
Gebeden
Slotlied: Lied 641: 1
Zegen

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen