zondag 31 mei 2020

Kerkomroepdienst Pinksteren

Datum: 
 zondag 31 mei 2020
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 31 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Fred Jansen

Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Wim Wiarda, trompet
Muziekgroep
Koster: Emma Landlust
Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube!
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: DE TROOSTER, DIE LEERT EN REPETEERT
Preek over Johannes 14: 26

Orgel en trompet: Lied 672
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Muziek: Lied 675
Gebed
Muziek: Hemelhoog 241
Schriftlezing 1: Handelingen 2: 1-4 + 16-21
Muziek: Hemelhoog 221
Moment met de kinderen
Muziek: Hemelhoog 237
Schriftlezing 2: Johannes 14: 15-17 + 25-27
Muziek: Lied 670 : 1,2,3,6,7
Preek
Muziek: Lied 672 : 2,4
Gebeden
Muziek: Hemelhoog 232
Zegen
Orgel en trompet: Hemelhoog 226

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen