zondag 31 mei 2020

Kerkomroepdienst Pinksteren

Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - zondag 31 mei - 10.00 uur
Kerkelijk jaar: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen
Fred Jansen

Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Wim Wiarda, trompet
Muziekgroep
Koster: Emma Landlust
Kerkomroep en ochtenddienst, ook live via YouTube 
De dienst is live mee te luisteren via de kerkomroep, 
maar deze zondag ook weer live te zien via YouTube!
Zondag zal een knop naar YouTube stream vermeld staan
op de homepage van de oudekerkgemeente.nl website.
Lukt het niet om de dienst live mee te luisteren via 
KerkOmroep ofwel YouTube?. Gelukkig is de dienst ook
later alsnog terug te luisteren. Dit kan via de app
van de Kerkomroep. Zoek naar “Oude kerk” in 
Zoetermeer. Kunt u geen gebruik maken van de app?
Luister dan via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10211 
Orde van Dienst
THEMA: DE TROOSTER, DIE LEERT EN REPETEERT
Preek over Johannes 14: 26

Orgel en trompet: Lied 672
Mededelingen
Koraal
Gods gelofte en groet
Muziek: Lied 675
Gebed
Muziek: Hemelhoog 241
Schriftlezing 1: Handelingen 2: 1-4 + 16-21
Muziek: Hemelhoog 221
Moment met de kinderen
Muziek: Hemelhoog 237
Schriftlezing 2: Johannes 14: 15-17 + 25-27
Muziek: Lied 670 : 1,2,3,6,7
Preek
Muziek: Lied 672 : 2,4
Gebeden
Muziek: Hemelhoog 232
Zegen
Orgel en trompet: Hemelhoog 226

terug