Overeenkomst

Met ingang van 1 juli 2022 hebben de Wijkgemeente Oude Kerk en de Stichting Oude Kerk Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over de wederzijdse verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking. Beide partijen hebben als gezamenlijk doel het in stand houden van de Oude Kerk als kerkgebouw en als cultuurhistorisch monument.

De Stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Oude Kerk en De Herberg, door middel van de verhuur van de kerkzaal en de zalen van De Herberg ten behoeve van maatschappelijke en culturele activiteiten. De Wijkgemeente blijft verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en De Herberg.

Uiteraard blijven de kerkzaal en de zalen van De Herberg ook beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. De verschillende activiteiten worden grotendeels gefaciliteerd door de inzet van vrijwilligers. De jaarlijkse opbrengsten uit de verhuur komen geheel ten goede aan de Wijkgemeente Oude Kerk, ter bestrijding van de onderhoudslasten. Op deze manier hopen we onze Oude Kerk ook op de lange termijn financieel gezond te houden. 
terug

Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen