REGENTRANEN VAN VREUGDE REGENTRANEN VAN VREUGDE
Op 12 juli 2017 werd de gerestaureerde toren opgeleverd. Rik Buddenberg, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGZ, ondertekende het verbaal van de oplevering, evenals Jan Roest als architect, en natuurlijk de aannemer zelf. Daarmee is een prachtig en succesvol project afgerond. Het was een natte, maar ook een heel vreugdevolle morgen. Grote dankbaarheid over het resultaat, mede behaald dankzij vele gulle gevers!
terug