Projectkoor Oude Kerk

Muzikale avonddiensten
Evensongs, Cantatediensten, Avondmuziek en Festival of Lessons & Carols

Een aantal keren per jaar worden binnen de protestantse wijkgemeente Oude Kerk van Zoetermeer Evensongs, Cantatediensten, Festival of Lessons & Carols en Avondmuziek gehouden op zondagavond. Aan deze muzikale avonddiensten wordt meegewerkt door het Projectkoor Oude Kerk of het Oude Kerk Ensemble onder leiding van de cantor-organist. Deze diensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente Oude Kerk. 












Data 2024 (onder voorbehoud)
- 24 maart: Cantatedienst, met BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen van J.S. Bach 
- 14 april: Avondmuziek
- 6 oktober: Evensong
- 10 november: Avondmuziek
- 22 december: Festival of Lessons & Carols

Alle diensten beginnen om 18.30 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer.

Voor vragen over deze diensten kunt u terecht bij de scriba van de Oude Kerkgemeente:
Ria Kamp, telefoon (079) 361 03 18, 


Doe mee met Projectkoor Oude Kerk
Deelname Projectkoor
Het Projectkoor Oude Kerk bestaat uit ervaren amateurzangers en werkt in wisselende samenstelling mee aan de muzikale diensten, die een aantal keer per jaar in de Oude Kerk gehouden worden. 
Voorafgaand aan elke uitvoering zijn er repetities op drie vrijdagavonden van 20.00-22.00 uur, plus een generale repetitie op zondagmiddag van 16.30-18.00 uur. 
Belangstellende zangers nodigen we van harte uit om zich aan te melden voor het projectkoor.

Heb je koorervaring, tijd voor thuisstudie, affiniteit met geloof en kerk?
Meld je aan via, waarna een kennismakingsgesprek volgt, waarbij we je ook vragen om iets voor te zingen uit repertoire dat jou bekend is.
Het inschrijfgeld per project bedraagt € 20,00. Per dienst kan ingetekend worden, voor de hele serie ineens kan ook.

Werkgroep Projectkoor Oude Kerk
De werkgroep Projectkoor Oude Kerk bestaat uit:
- Vacature, muzikaal leider
- Marieke van der Giessen, voorzitter
- Jaap van der Giessen, secretaris
- Jan Peter Leenman, penningmeester

Contact
Voor vragen om informatie of voor opgave voor het projectkoor, neem contact op met de secretaris van de werkgroep: Jaap van der Giessen, telefoon (079) 3 522 519, 


Muzikale avonddiensten
(1) Choral Evensong - Gezongen avondgebed

Een Evensong of Choral Evensong is een viering met lezingen, gebeden, gemeentezang en koorzang, als een gezongen eredienst in de anglicaanse traditie.
Vaste onderdelen zijn Magnificat (Lofzang van Maria) en Nunc dimittis (Lofzang van Simeon), anthems en hymns.
In de Oude Kerk wordt Evensong in een mix uitgevoerd: het koor zingt veelal in het Engels of het Latijn, de lezingen en gebeden klinken in het Nederlands.

(2) Cantatedienst - Woord & muziek met Bach
In een Cantatedienst wordt een cantate van J.S. Bach uitgevoerd in de originele entourage van een kerkdienst, met samenzang, gebeden, bijbellezingen en een overweging.

(3) Avondmuziek - Lied, lezing & gebed
Avondmuziek is een viering met liederen, lezingen, muziek, stilte en gebeden, in de stijl van een vesper, als een avondgebed.
Er is samenzang, instrumentale en vocale muziek. Medewerking verleent het Oude Kerk Ensemble.

(4) Festival of Lessons & Carols - Kerst, gezegd & gezongen
Een Festival of Lessons and Carols is een Kerstdienst met een geheel van afwisselend lezingen (Lessons) en kerstliederen (Carols), zowel koorwerken als samenzang.

terug

Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:



Privacyverklaringen