Projectkoor Oude Kerk Projectkoor Oude Kerk

Welkom bij de Evensongs en Cantatediensten


In 2013 is de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk van Zoetermeer begonnen met het houden van een aantal Evensongs en Cantatediensten op zondagavond. Aan deze bijzondere diensten wordt meegewerkt door het Projectkoor Oude Kerk onder leiding van Ronald de Jong, cantor-organist van de Oude Kerk. De organisatie is in handen van een werkgroep. Deze diensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Wijkgemeente Oude Kerk.


Data 2019
- 15 december: Advent Festival of Lessons and Carols, Advent & Kerst, gezegd en gezongen
Alle diensten beginnen om 18.30 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer.

Voor vragen over deze diensten kunt u terecht bij de scriba van de Oude Kerkgemeente:
Jan Peter (J.P.) Leenman, telefoon: (079) 333 174 22, 

Doe mee met Projectkoor Oude Kerk
Deelname Projectkoor
Het Projectkoor Oude Kerk bestaat uit ervaren amateurzangers en werkt in wisselende samenstelling mee aan de bijzondere diensten, die een aantal keer per jaar in de Oude Kerk op zondagavond gehouden worden. Voorafgaand aan elke uitvoering zijn er repetities op drie vrijdagavonden van 20.00-22.00 uur, plus een generale repetitie op zondagmiddag van 16.30-18.00 uur. Het streven is om een groep projectleden samen te stellen, zodat er steeds voldoende zangers beschikbaar zijn om mee te doen aan de geplande projecten. Belangstellende zangers nodigen we van harte uit om zich aan te melden voor het projectkoor.

Heb je koorervaring, tijd voor thuisstudie, affiniteit met geloof en kerk?
Meld je aan via , waarna een kennismakingsgesprek volgt, waarbij we je ook vragen om iets voor te zingen uit repertoire dat jou bekend is. Het inschrijfgeld per project bedraagt € 15,00. Per dienst kan ingetekend worden, voor de hele serie ineens kan ook.

Werkgroep Projectkoor Oude Kerk
De werkgroep Projectkoor Oude Kerk bestaat uit:
- Ronald de Jong, muzikaal leider
- Marieke van der Giessen, voorzitter
- Jaap van der Giessen, secretaris
- Joop Schrier, penningmeester

Contact:
Voor vragen om informatie of voor opgave voor het projectkoor, neem contact op met de secretaris van de werkgroep:
Jaap (J.H.) van der Giessen, telefoon: (079) 3 522 519, 

Wat is een Evensong?
Een Evensong (of Choral Evensong) is een bijna geheel gezongen avonddienst met lezingen, gebeden, gemeentezang en koorzang, volgens de eeuwenoude traditie van de Anglicaanse kerk. Na de breuk van koning Henry VIII met de paus in Rome (1534) ontstond deze eredienst in de landstaal, in plaats van in het Latijn.

Inhoud en volgorde van de Evensong worden voorgeschreven door het ‘Book of Common Prayer’ uit 1662.

De liturgie van dit avondgebed bestaat uit een aantal vaste onderdelen: Psalmen, twee schriftlezingen (‘Lessons’) uit het Oude en het Nieuwe Testament, gevolgd door de ‘Canticles’ die bestaan uit het Magnificat (Lofzang van Maria) en het Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon).

Het koor zingt a capella of met orgelbegeleiding; een aantal liederen zingen gemeente en koor samen. De orde van dienst is in de loop van de eeuwen dezelfde gebleven. Er werd en er wordt nog steeds veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt een Evensong telkens weer anders.

In de Oude Kerk wordt de gezongen kerkdienst uit de Anglicaanse traditie in een mix uitgevoerd: het koor zingt in het Engels of het Latijn, de lezingen en gebeden klinken in het Nederlands.

Een complete Choral Evensong ziet er als volgt uit: 

Introit : Een kort meerstemmig werk dat qua tekst en sfeer past bij het thema van de dag.
Preces : De voorzanger reciteert gebeden, het koor antwoordt meerstemmig.
Office Hymn  : Hymne die aansluit bij de tijd in het kerkelijk jaar, vaak een gregoriaanse melodie.
Psalmen : In de Evensong worden psalmen op chant gezongen. Dit is een typisch Anglicaanse stijl waarbij de tekst meerstemmig wordt gereciteerd op een korte frase muziek, de chant, die steeds wordt herhaald.
First Lesson : Lezing uit het Oude Testament.
Magnificat : Lofzang van Maria, meerstemmig gezongen door het koor – al dan niet met orgel.
Second Lesson : Lezing uit het Nieuwe Testament.
Nunc Dimittis : Lofzang van Simeon, meerstemmig gezongen door het koor – al dan niet met orgel.
Responses : De voorzanger reciteert, het koor antwoordt meerstemmig.
Collects : Drie korte, door de voorzanger gereciteerde gebeden.
Anthem/Motet : Meestal een wat langer meerstemmig werk, a capella of met orgel.
Closing Hymn : Slothymne, gezongen door koor en alle aanwezigen.
Antifoon : Afhankelijk van de tijd in het liturgisch jaar wordt na de Closing Hymnn een antifoon gezongen.
Voluntary : Orgelspel besluit de Evensong.


Bach's Cantates
Johann Sebastian Bach heeft – al op jonge leeftijd – de cantate als muziekvorm vernieuwd en tot grote hoogte gebracht. Tijdens zijn leven schreef Bach vermoedelijk 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam tot stand in de jaren 1723-25, ten behoeve van de liturgie in de Thomaskerk in Leipzig, waar Bach toen verbleef.

Het merendeel van cantates werd door Bach geschreven als muzikale omlijsting van de zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Op speciale dagen bestond de cantate uit twee delen, een deel voor de preek en een deel na de preek. In de recitatieven vond men een herhaling terug uit de lezingen. Zo vormde het eerste cantatedeel de overgang naar de preek, terwijl het tweede deel als een soort coda na de preek klonk.

De meeste van Bach's cantates beginnen met een aria of met een uitgebreid openingskoor. Deze opening wordt gevolgd door enkele aria's en recitatieven. Bijna alle cantates eindigen met een eenvoudig koraal. Het geheel duurt meestal 20-25 minuten.
De openingskoren illustreren duidelijk Bach's briljante "combinatie-methode", waarin structurele en stilistische elementen van verschillende oorsprong samenkomen. De aria's worden gekenmerkt door een regelmatige, vaak dansante ritmiek en een lyrische, vlot in het oor liggende melodie. Vanwege het grote aantal religieuze cantates dat hij schreef noemt men Bach ook wel de vijfde evangelist. Bach schreef ook een aantal wereldlijke cantates. Bron: www.nl.wikipedia.org/wiki/cantate

Cantatedienst
In een Cantatedienst wordt een cantate van J.S. Bach uitgevoerd in de originele entourage van een kerkdienst, met samenzang, gebeden, Bijbellezingen en een overweging.  De onderdelen van de dienst worden afgestemd op de uit te voeren cantate. In de overweging wordt meestal de ontstaansachtergrond geschilderd en Bach's gebruik van tekst en muziek toegelicht.
Na deze liturgische voorbereiding wordt de cantate ten gehore gebracht.

Projecten 2013
Evensong 27 januari 2013, met werken van J. Stainer, Ch.V. Stanford, Th. Morley en H.W. Parker.
Cantatedienst 24 maart 2013, met Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van J.S. Bach.
Evensong 26 mei 2013, met werken van J. Key, R. Mather, Ch.V. Stanford en T.L. de Victoria.
Cantatedienst 29 september 2013, met Cantate BWV 99 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' van J.S. Bach.

Projecten 2014
Evensong 26 januari 2014, met werken van H. Smart, J. Smith, W. Byrd en A.H. Brewer.
Cantatedienst 23 maart 2014, met Cantate BWV 23 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' van J.S. Bach.
Evensong 25 mei 2014, met werken van R. Farrant, W.H. Monk en Th. Morley.
Cantatedienst 28 september 2014, met Cantate BWV 148 ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens’ van J.S. Bach.
Evensong 2 november 2014, met werken van H. Smart, Ch. Wood, W. Croft en A. Batten.

Projecten 2015
Cantatedienst 25 januari 2015, met BWV 72 'Alles nur nach Gottes Willen' van J.S. Bach
Evensong 22 maart 2015, met werken van F. Anerio, E.J. Hopkins en Juan IV de Portugal
Evensong 14 juni 2015, met werken van Th. Attwood, E.C. Bairstow, J. Stainer en Ch.V. Stanford
Evensong 4 oktober 2015, met  werken van S.S. Wesley, Ch. Wood en J. Stainer
Cantatedienst 29 november 2015, met Adventscantate BWV 61 'Nun komm, der Heiden Heiland' van J.S. Bach

Projecten 2016
Evensong 31 januari 2016, met werken van Ch. Wood en Ch.V. Stanford
Bachkoralen-dienst 20 maart 2016: Koralen uit de Johannes Passion van J.S. Bach en twee motetten (Eberlin en De Victoria)
Evensong 12 juni 2016, met werken van M. Camidge, E. Elgar, J. Goss en Th.A. Walmisley
Cantatedienst 2 oktober 2016, met BWV 131 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir' van J.S. Bach
Evensong 27 november, met werken van W. Byrd, M. Praetorius, Ch.V. Stanford en Ch. Wesley. Solisten: sopraan Luc Ket en bas Dick van der Lecq.

Projecten 2017
Evensong 5 februari 2017, met werken van H. Balfour Gardiner, C.C. Scholefield en J. Stainer
Cantatedienst in de Passietijd 2 april 2017, met BWV 106 'Gottes Zeist ist die allerbeste Zeit' van J.S. Bach
Evensong 1 oktober 2017, met werken van J.B. Calkin, J.B. Dykes en R. Farrant
Festival of Lessons and Carols 17 december 2017

Projecten 2018
Evensong 18 februari 2018, met werken van H. Brewer, W. Byrd en C.V. Stanford
Cantatedienst 22 april 2018, met BWV 104 'Du Hirte Israel, höre' van J.S. Bach
Evensong 14 oktober 2018
Advent Festival of Lessons and Carols 9 december 2018

2019
Evensong 3 februari 2019, met werken van O. Gibbons, J.G. Rheinberger, H.D. Statham en Th. Weed
Cantatedienst 14 april 2019, met BWV 182 'Himmelskönig sei wilkommen' van J.S. Bach
Evensong 29 september 2019, met werken van Ch.V. Stanford  en Th.A. Walmisley 
Cantatedienst 3 november 2019, met BWV 192 'Nun danket alle Gott' van J.S. Bach, door Christelijke Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Johan van Oeveren
terug