Projectkoor Oude Kerk

Muzikale avonddiensten
Evensongs, Cantatediensten, Avondmuziek en Festival of Lessons & Carols

Een aantal keren per jaar worden binnen de protestantse wijkgemeente Oude Kerk van Zoetermeer Evensongs, Cantatediensten, Festival of Lessons & Carols en Avondmuziek gehouden op zondagavond. Aan deze muzikale avonddiensten wordt meegewerkt door het Projectkoor Oude Kerk of het Oude Kerk Ensemble onder leiding van de cantor-organist. Deze diensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente Oude Kerk. 
Data 2024 (onder voorbehoud)
- 24 maart: Cantatedienst, met BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen van J.S. Bach 
- 14 april: Avondmuziek
- 6 oktober: Evensong
- 10 november: Avondmuziek
- 22 december: Festival of Lessons & Carols

Alle diensten beginnen om 18.30 uur in de Oude Kerk, Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer.

Voor vragen over deze diensten kunt u terecht bij de scriba van de Oude Kerkgemeente:
Ria Kamp, telefoon (079) 361 03 18, 


Doe mee met Projectkoor Oude Kerk
Deelname Projectkoor
Het Projectkoor Oude Kerk bestaat uit ervaren amateurzangers en werkt in wisselende samenstelling mee aan de muzikale diensten, die een aantal keer per jaar in de Oude Kerk gehouden worden. 
Voorafgaand aan elke uitvoering zijn er repetities op drie vrijdagavonden van 20.00-22.00 uur, plus een generale repetitie op zondagmiddag van 16.30-18.00 uur. 
Belangstellende zangers nodigen we van harte uit om zich aan te melden voor het projectkoor.

Heb je koorervaring, tijd voor thuisstudie, affiniteit met geloof en kerk?
Meld je aan via, waarna een kennismakingsgesprek volgt, waarbij we je ook vragen om iets voor te zingen uit repertoire dat jou bekend is.
Het inschrijfgeld per project bedraagt € 20,00. Per dienst kan ingetekend worden, voor de hele serie ineens kan ook.

Werkgroep Projectkoor Oude Kerk
De werkgroep Projectkoor Oude Kerk bestaat uit:
- Vacature, muzikaal leider
- Marieke van der Giessen, voorzitter
- Jaap van der Giessen, secretaris
- Jan Peter Leenman, penningmeester

Contact
Voor vragen om informatie of voor opgave voor het projectkoor, neem contact op met de secretaris van de werkgroep: Jaap van der Giessen, telefoon (079) 3 522 519, 


Muzikale avonddiensten
(1) Choral Evensong - Gezongen avondgebed

Een Evensong of Choral Evensong is een viering met lezingen, gebeden, gemeentezang en koorzang, als een gezongen eredienst in de anglicaanse traditie.
Vaste onderdelen zijn Magnificat (Lofzang van Maria) en Nunc dimittis (Lofzang van Simeon), anthems en hymns.
In de Oude Kerk wordt Evensong in een mix uitgevoerd: het koor zingt veelal in het Engels of het Latijn, de lezingen en gebeden klinken in het Nederlands.

(2) Cantatedienst - Woord & muziek met Bach
In een Cantatedienst wordt een cantate van J.S. Bach uitgevoerd in de originele entourage van een kerkdienst, met samenzang, gebeden, bijbellezingen en een overweging.

(3) Avondmuziek - Lied, lezing & gebed
Avondmuziek is een viering met liederen, lezingen, muziek, stilte en gebeden, in de stijl van een vesper, als een avondgebed.
Er is samenzang, instrumentale en vocale muziek. Medewerking verleent het Oude Kerk Ensemble.

(4) Festival of Lessons & Carols - Kerst, gezegd & gezongen
Een Festival of Lessons and Carols is een Kerstdienst met een geheel van afwisselend lezingen (Lessons) en kerstliederen (Carols), zowel koorwerken als samenzang.


Projecten in voorgaande jaren
Projecten 2013
- Evensong 27 januari 2013, met werken van J. Stainer, Ch.V. Stanford, Th. Morley en H.W. Parker.
- Cantatedienst 24 maart 2013, met Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van J.S. Bach.
- Evensong 26 mei 2013, met werken van J. Key, R. Mather, Ch.V. Stanford en T.L. de Victoria.
- Cantatedienst 29 september 2013, met Cantate BWV 99 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' van J.S. Bach.

Projecten 2014
- Evensong 26 januari 2014, met werken van H. Smart, J. Smith, W. Byrd en A.H. Brewer.
- Cantatedienst 23 maart 2014, met Cantate BWV 23 'Du wahrer Gott und Davids Sohn' van J.S. Bach.
- Evensong 25 mei 2014, met werken van R. Farrant, W.H. Monk en Th. Morley.
- Cantatedienst 28 september 2014, met Cantate BWV 148 ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens’ van J.S. Bach.
- Evensong 2 november 2014, met werken van H. Smart, Ch. Wood, W. Croft en A. Batten.

Projecten 2015
- Cantatedienst 25 januari 2015, met BWV 72 'Alles nur nach Gottes Willen' van J.S. Bach
- Evensong 22 maart 2015, met werken van F. Anerio, E.J. Hopkins en Juan IV de Portugal
- Evensong 14 juni 2015, met werken van Th. Attwood, E.C. Bairstow, J. Stainer en Ch.V. Stanford
- Evensong 4 oktober 2015, met  werken van S.S. Wesley, Ch. Wood en J. Stainer
- Cantatedienst 29 november 2015, met Adventscantate BWV 61 'Nun komm, der Heiden Heiland' van J.S. Bach

Projecten 2016
- Evensong 31 januari 2016, met werken van Ch. Wood en Ch.V. Stanford
- Bachkoralen-dienst 20 maart 2016: Koralen uit de Johannes Passion van J.S. Bach en twee motetten (Eberlin en De Victoria)
- Evensong 12 juni 2016, met werken van M. Camidge, E. Elgar, J. Goss en Th.A. Walmisley
- Cantatedienst 2 oktober 2016, met BWV 131 'Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir' van J.S. Bach
- Evensong 27 november, met werken van W. Byrd, M. Praetorius, Ch.V. Stanford en Ch. Wesley. Solisten: sopraan Luc Ket en bas Dick van der Lecq.

Projecten 2017
- Evensong 5 februari 2017, met werken van H. Balfour Gardiner, C.C. Scholefield en J. Stainer
- Cantatedienst in de Passietijd 2 april 2017, met BWV 106 'Gottes Zeist ist die allerbeste Zeit' van J.S. Bach
- Evensong 1 oktober 2017, met werken van J.B. Calkin, J.B. Dykes en R. Farrant
- Festival of Lessons and Carols 17 december 2017

Projecten 2018
- Evensong 18 februari 2018, met werken van H. Brewer, W. Byrd en C.V. Stanford
- Cantatedienst 22 april 2018, met BWV 104 'Du Hirte Israel, höre' van J.S. Bach
- Evensong 14 oktober 2018, met werken van W. Bird, E. Elgar, T.T. Noble en Th. Weed
- Advent Festival of Lessons and Carols 9 december 2018

Projecten 2019
- Evensong 3 februari 2019, met werken van O. Gibbons, J.G. Rheinberger, H.D. Statham en Th. Weed
- Cantatedienst 14 april 2019, met BWV 182 'Himmelskönig sei wilkommen' van J.S. Bach
- Evensong 29 september 2019, met werken van Ch.V. Stanford  en Th.A. Walmisley 
- Cantatedienst 3 november 2019, met BWV 192 'Nun danket alle Gott' van J.S. Bach, door Christelijke Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Johan van Oeveren
- Advent Festival of Lessons and Carols 15 december 2019

Projecten 2020
16 februari: Evensong
- 19 april: Avondmuziek
- 10 mei: Avondmuziek
- 11 oktober: Avondmuziek
- 22 november: Avondmuziek
- 13 december: Avondmuziek Kerst

Projecten 2021
- 14 februari: Avondmuziek
- 14 maart: Avondmuziek
- 11 april: Avondmuziek
- 10 oktober: Cantatedienst, met BWV 162 Ach! Ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe van J.S. Bach
- 14 november: Avondmuziek

Projecten 2022
13 februari: Evensong
- 13 maart: Avondmuziek
- 24 april: Cantatedienst, met BWV 4 Christ lag in Todesbanden van J.S. Bach
- 9 oktober: Evensong
- 13 november: Avondmuziek
- 18 december: Festival of Lessons & Carols

Projecten 2023
12 februari: Evensong
- 12 maart: Avondmuziek
- 16 april: Evensong
terug

Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen