zondag 5 juni 2022

Pinksteren - gezinsdienst

Datum: 
 zondag 5 juni 2022
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 5 juni 2022 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Gezinsdienst - 1e Pinksterdag
Kerkelijk jaar: Pinksteren
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Muzikale medewerking: Oude Kerk Combo
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Kerk in Actie voor Zuid Afrika
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Kleinste kinderen tijdens de preek naar De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GODS GEEST GEEFT KRACHTIGE HOOP
Themadienst over Romeinen 15: 13

Liederen voor de dienst: 

  • Lied 683 (‘t Is feest vandaag)
  • Hemelhoog 241 (Welkom)
  • Lied 695 (Heer, raak mij aan)
Aanvangslied : Lied 672: 1 (Komt laat ons deze dag)
Gods gelofte & groet
Zingen: Lied 672: 3
Bemoedigingswoord
Zingen: Hemelhoog 230
Gebed
Schriftlezing 1: Handelingen 2: 1-14
Zingen: Hemelhoog 237
Kindermoment: Je hebt adem nodig, je hebt de Geest nodig
Zingen: Hemelhoog 225
Schriftlezing 2: Handelingen 2: 36-40
Tekstlezing: Romeinen 15:13
Jongerenmoment: Christiaan en Mayela
Zingen: Hemelhoog 232
Preek: Gods Geest heeft krachtige hoop (Rm.15:13)
Zingen: Lied 686
Luisterlied: “Een toekomst vol van hoop”(Sela)
Gebeden, Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 675

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen