Pastoraat

Wat is pastoraat eigenlijk? En welke visie heeft onze wijkgemeente hierop?

Pastoraat komt van de grote Pastor, Jezus Christus, de goede Herder die de zijnen kent. Pastoraat betekent dat wij samen delen in het gekend zijn door Christus. Daarom is pastoraat in principe een taak van allen voor allen. Alle gemeenteleden zijn geroepen een gemeenschap te vormen, waarbinnen er herderlijke zorg is voor elkaar in de vorm van aandacht, medeleven, onderlinge bemoediging en geestelijk gesprek.

Aan de ouderlingen, predikant en bijstand in het pastoraat zijn in het bijzonder pastorale taken toevertrouwd. Zij worden daarin ondersteund door pastoraal medewerkers. Ook noemen we met dankbaarheid de inzet van de HVD-medewerkers, die onder meer oudere gemeenteleden trouw bezoeken.

De pastoraal ouderlingen/medewerkers hebben in samenwerking met de predikant bijzondere aandacht voor gemeenteleden in omstandigheden van zorg, ziekte of rouw. Ook bij vreugdevolle momenten, zoals huwelijksjubilea, geboorten enz. wordt zo mogelijk een bezoek gebracht.

Aangezien het werkveld groot aan het worden is voor een relatief klein team van pastoraal ouderlingen en medewerkers, het zo geheten consistorie, bezint deze kring zich voortdurend op de beste manier waarop pastoraat vorm gegeven wordt. Er wordt steeds een balans gezocht tussen vraaggericht en/of aanbodgericht pastoraat.
Het gaat er daarbij om, dat een zo open mogelijk netwerk van communicatie tussen gemeenteleden onderling en tussen gemeenteleden en ambtsdragers aangelegd wordt. 

terug

Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen