zaterdag 31 december 2022

Oudejaarsdienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 19:30

Kerkdienst - zaterdag 31 december 2022 - 19:30 uur
Bijzonderheden: Oudejaarsdienst
Kerkelijk jaar: Oudjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan Peter Leenman
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GOD VAN DE GENERATIES
Preek over Psalm 90:1

Aanvangslied: Psalm 103: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 103: 7
Gebed
Schriftlezing 1: Psalm 90
Zingen: Psalm 90: 1
Schriftlezing 2: Matteüs 1: 1,17,21
Zingen: Psalm 100: 2,4
Schriftlezing 3: Filippenzen 3:12-14
Voor preek: Lied 512: 1,2,3,7
Na preek: Lied 90a
Gezongen geloofsbelijdenis 340b
Gebed, aansluitend inzameling gaven
Slotlied: Lied 103c: 2,3

terug
 


Agenda

Vergadering kerkenraad

ma 05 jun 2023 om 19:30

Inloophuis

di 06 jun 2023 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 06 jun 2023 om 19:15

Bijbelkring Oude Kerkgemeente

wo 07 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen