donderdag 31 december 2020

Oudejaarsavonddienst (online)

Tijdstip: 
 19:30

Oudejaarsavonddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - 31 december - 19.30 uur
Kerkelijk jaar: Oudjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans
Fred Jansen

Diakenen: Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst

Orde van Dienst
THEMA: NIET DAPPER EN TOCH VECHTEN
Preek over Genesis 32: 11 en 24

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 90: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 90: 7
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 32: 22-33
Lied: Lied 801: 1,3
Schriftlezing 2: Romeinen 18: 18-19 + 38-39
Voor preek: Lied 801: 4,8
Na preek: Lied 755: 1,2
Na Geloofsbelijdenis: Lied 899: 1,2
Na Gebed: Lied 913: 1,2,4

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen