donderdag 31 december 2020

Oudejaarsavonddienst (online)

Tijdstip: 
 19:30

Oudejaarsavonddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis  - 31 december - 19.30 uur
Kerkelijk jaar: Oudjaar
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans
Fred Jansen

Diakenen: Jan Peter Leenman
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Instandhouding Eredienst
3e collecte: Wijkwerk
Bussen bij uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Er is geen kinderoppas of nevendienst

Orde van Dienst
THEMA: NIET DAPPER EN TOCH VECHTEN
Preek over Genesis 32: 11 en 24

Mededelingen & Aansteken paaskaars
Stil gebed, Orgelspel
Aanvangslied: Psalm 90: 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 90: 7
Gebed
Schriftlezing 1: Genesis 32: 22-33
Lied: Lied 801: 1,3
Schriftlezing 2: Romeinen 18: 18-19 + 38-39
Voor preek: Lied 801: 4,8
Na preek: Lied 755: 1,2
Na Geloofsbelijdenis: Lied 899: 1,2
Na Gebed: Lied 913: 1,2,4

terug