zondag 31 januari 2021

Online jongerendienst

Datum: 
 zondag 31 januari 2021
Tijdstip: 
 18:30
Locatie: 
 Oude Kerk

Jongerendienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 31 januari 2021 - 18:30 uur
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Jan Peter Leenman, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: “lichtpuntjes in de duisternis”
Mededelingen, Stilte (stil gebed) met video paaskaars
Gods gelofte&groet
Video: Licht van de wereld
Gebed
Video: God van licht
2 Video’s van twee jongeren over “wat is jullie lichtpuntje in deze donkere dagen?”
Aankondigen padlet
Video: Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Schriftlezing 1: Johannes 1 : 1-6
Schriftlezing 2: Johannes 1 : 7-12 
Schriftlezing 3: Johannes 8 : 12-15 
Video: Op u alleen, mijn licht en kracht
Meditatie over “lichtpuntjes in de duisternis”
Video: De Heer is mijn licht
Nabespreken padlet 
Gebeden met video paaskaars
Video: Bron van liefde, licht en leven
Zegen

terug
 


Agenda

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Inloophuis

di 28 mei 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 28 mei 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 29 mei 2024 om 12:45

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen