zondag 28 februari 2021

Online dienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 28 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. J. v. Walsum,Alblasserdam
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Stichting Present Zoetermeer
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Tafelgesprekken’
Orgelspel

Mededelingen
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding
Orgelspel
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Lied (orgel en solozang): Liedboek 25: 2 en 3
Kindermoment
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 22:14-34
Lied: Liedboek 944
Preek 
Meditatief orgelspel
Lied (orgel en solozang): Liedboek 887
Dienst van de gebeden
Slotlied: Liedboek 834
Wegzending en zegen
Amenlied: Liedboek 425
Orgelspel

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen