zondag 28 februari 2021

Online dienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 28 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40 dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. J. v. Walsum,Alblasserdam
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Jan Peter Leenman, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Stichting Present Zoetermeer
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Tafelgesprekken’
Orgelspel

Mededelingen
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding
Orgelspel
Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Lied (orgel en solozang): Liedboek 25: 2 en 3
Kindermoment
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 22:14-34
Lied: Liedboek 944
Preek 
Meditatief orgelspel
Lied (orgel en solozang): Liedboek 887
Dienst van de gebeden
Slotlied: Liedboek 834
Wegzending en zegen
Amenlied: Liedboek 425
Orgelspel

terug