zondag 21 februari 2021

Online dienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 21 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag 40- dagentijd
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Moldavië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
online dienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: "Wie u ontvangt, ontvangt Mij"
Preek over Mattheus 10: 40
Bevestiging en losmaking van ambtsdragers

Mededelingen, stil gebed, orgelspel
Gods gelofte en groet
Gebed
Kindermoment: Filmpje en lied
Schriftlezing: Mattheus 10 : 16 + 40-42
Voor preek: Psalm 63 : 1
Na preek: Lied 361 : 1,2,6,7
Formulier: Losmaking ambtsdragers
Formulier: Bevestiging ambstdragers
Lied: Psalm 134: 1,3
Woord van de voorzitter
Gebeden
Slotlied: Lied 912: 1,2,6
Zegen
Orgelspel

terug