zondag 21 februari 2021

Online dienst

Datum: 
 zondag 21 februari 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 21 februari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag 40- dagentijd
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Joop Schrier
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie: Moldavië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst gedurende deze 
online dienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: "Wie u ontvangt, ontvangt Mij"
Preek over Mattheus 10: 40
Bevestiging en losmaking van ambtsdragers

Mededelingen, stil gebed, orgelspel
Gods gelofte en groet
Gebed
Kindermoment: Filmpje en lied
Schriftlezing: Mattheus 10 : 16 + 40-42
Voor preek: Psalm 63 : 1
Na preek: Lied 361 : 1,2,6,7
Formulier: Losmaking ambtsdragers
Formulier: Bevestiging ambstdragers
Lied: Psalm 134: 1,3
Woord van de voorzitter
Gebeden
Slotlied: Lied 912: 1,2,6
Zegen
Orgelspel

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 06 dec 2023 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 07 dec 2023 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 08 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 09 dec 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen