zondag 7 februari 2021

Online dienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 7 februari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Online dienst
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.F. Schormans uit Voorburg
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Gerrit Koster
Diakenen: Eric Caspers, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie: Bangladesh
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze online dienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Gezien, geroepen, gevolgd
Preek over: Marcus 1:14-20

Orgelspel
Welkom en Mededelingen
Moment van stilte
Orgelspel
Gods gelofte en groet
Verootmoediging
Declamatie: Psalm 42 : 1,2
Orgelspel: Psalm 42
Gebed 
1e Schriftlezing: Marcus 1 : 14-20 (NBG)
Solozang: Lied 836 : 2,3
Preek 
Orgelspel over preek
Solozang: Lied 840
Declamatie: SlotPsalm 103 : 6,7
Wegzending en zegen

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 09 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 10 jun 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 11 jun 2023 om 10:00

Inloophuis

di 13 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen