zondag 7 februari 2021

Online dienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 7 februari 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Online dienst
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. W.F. Schormans uit Voorburg
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Gerrit Koster
Diakenen: Eric Caspers, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie: Bangladesh
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze online dienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Gezien, geroepen, gevolgd
Preek over: Marcus 1:14-20

Orgelspel
Welkom en Mededelingen
Moment van stilte
Orgelspel
Gods gelofte en groet
Verootmoediging
Declamatie: Psalm 42 : 1,2
Orgelspel: Psalm 42
Gebed 
1e Schriftlezing: Marcus 1 : 14-20 (NBG)
Solozang: Lied 836 : 2,3
Preek 
Orgelspel over preek
Solozang: Lied 840
Declamatie: SlotPsalm 103 : 6,7
Wegzending en zegen

terug