zondag 31 januari 2021

Online dienst

Datum: 
 zondag 31 januari 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 31 januari 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Wim Goudriaan, Jaap van der Giessen
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: ZWO: Foka vd Beek
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of 
nevendienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: VERVOLGD WORDEN
Preek over Mattheus 5: 11

Orgelspel
Mededelingen, Stil gebed
Orgelpreludium
Gods gelofte en groet
Lied: Psalm 31 : 1,2,3
Apostolische vermaning: 2 Petrus 2 : 11-17 en 21-24
Lied: Psalm 119 : 26,27
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 5 : 10-12 en 10 : 16-20
Lied: Lied 1008 : 2,3
Na preek: Lied 995 : 1
Afkondiging overlijden
Gebeden
Slotlied: Lied 544 : 1,3
Zegen

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 26 jun 2024 om 12:45

Open Kerk

vr 28 jun 2024 om 14:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen