zondag 3 maart 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 3 maart 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 3 maart 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. Ard van den Berg, Heinenoord
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jaap van der Giessen
Diakenen: Eric Caspers, René Eshuis
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Kerk in Actie voor Libanon
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Ps. 84: 1,2
Votum en groet
Zingen: Lied 272: 1,2
Voorstellen amb. pred. A.A. (Ard) v.d. Berg
Zingen: Lied 273: 1,2
Verootmoediging
Leefregel
Zingen: Psalm 19: 3,4
Liturgische bloemschikking
Gebed
Schriftlezing: Job 9:25-35; 16:15-22; 19:21-27
Voor preek: Psalm 42: 1,3
Na preek: Lied 800: 1,2,3
Gebeden
Na afkondiging overlijden: Psalm 91: 1
Collecten
Slotlied: Lied 766: 1,2,3

terug
 


Agenda

Inloophuis

di 23 apr 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 23 apr 2024 om 19:15

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen