zondag 25 februari 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 25 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 25 februari 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. H.E.J. v/d Laan uit Gouda
Ouderlingen: Peter Bins, Jaap van der Giessen
Diakenen: Loes Landlust, Eric Caspers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Voorjaarskids in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 42 : 1,3
Votum en groet
Zingen: Lied 562 : 1,2,3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 86 : 2,4
Aanwijzing ten leven
Zingen: Lied 834 : 1,2,3
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14 : 1 t/m 11
Zingen: Lied 558 : 1,2,3,5
Preek
Zingen: Lied 575 : 1,6
Dienst der gebeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Psalm 89 : 1,7

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen