zondag 18 februari 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 18 februari 2024 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bediening Heilige Doop
Kerkelijk jaar: 1e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. J. van Walsum uit Poortugaal
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Jan Peter Leenman
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Emma Landlust
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Nevendienst: WinterKids in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Arkje van papier`
In deze dienst wordt Mozes Wilhelmus Johannes Krösing gedoopt    

Aanvangslied: Liedboek 287 : 1, 2 en 3
Na bemoediging en groet: Psalm 105 : 1,3
Gebed van toenadering
Zingen: Lied 357
Na Kindermoment: Hemelhoog 505 : 1,2,3
Doopgelofte en bediening van de doop 
Zegenlied: Hemelhoog 61 : 1
Gelofte van de gemeente 
Zingen: Hemelhoog 505 : 4
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Exodus 2 : 1-10
Voor preek: Hemelhoog 58
Na preek: Liedboek 358: 2, 3 en 5
Dienst van de gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Liedboek 416

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen