zondag 4 februari 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 4 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 4 februari 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, Toos Hagers
Organist: Geurt van Lagen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Kerk in Actie - Bangladesh
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Zingen als aanvangslied: Psalm 8: 1 en 2
Aanvangstekst: Openbaring 21: 26 en 27
Zingen als voortgezette lofprijzing: Psalm 8: 3 (z), 4 (a), 5 (z),6 (a)
Kindermoment (met predikant)
Kinderlied: Hemelhoog 64
Leefregel
Zingen: Lied 657: 1, 2, 3, 4 (Zolang wij ademhalen)
Inleiding van Geurt van Lagen als cantor-organist.
Zingen: Lied 747:1(z), 6 (z), 7(a), 8 (a)
Gebed
Eerste Lezing: Jesaja 40: 21 -31
Zingen: Lied 146c:1(a), 3(z) , 4(a)
Tweede Lezing: Kolossenzen 1: 15 -23
Voor preek: Lied 513: 1 t/m 4
Na preek: Lied 340b
Gebeden
Liefde- en vreugdegaven
Slotlied: Hemelhoog 719

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen