zondag 14 januari 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 14 januari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 14 januari 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 1e zondag na Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. van Walsum uit Poortugaal
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Arie Vooijs
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Schuldhulpmaatje
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er KidsHour in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ‘Naar goede gewoonte’
Preek over Lucas 4: 14-21

Welkom en Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 84 : 1,2
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 84 : 3
Gebed van verootmoediging
Woord van genade: Psalm 84 : 12-13 (bijbel)
Liedboek 310
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 4:14-21
Zingen: Liedboek 534
Preek
Zingen: Hemelhoog 373
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Liedboek 969


 

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen