zondag 7 januari 2024

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 7 januari 2024
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 7 januari 2024 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag Epifanie
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. Cees Haasnoot uit Lisse
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Jan-Kees Vos
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Arie Vooijs
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Winterkids
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Psalm 107 vers 1
Na het votum: Lied 837 vers 1 en 3
Na de verootmoediging: Psalm 25 vers 3
Na de genadeverkondiging:Psalm 25 vers 6
Na de vermaning: Psalm 25 vers 7
1e schriftlezing: Jesaja 41: 8-14
Zingen: Ps. 43 vers 1 en 3
2e schriftlezing: Lucas 2: 22-35
Zingen: Lied 159a
Na de prediking: Lied 723
Slotlied: Lied 512 vers 1,4,5 en 7

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen