zondag 17 december 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 17 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 17 december 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in 
De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: De Heilige Geest en Advent
Tekst van de preek:  Lucas 1

Aanvangslied: Lied 157a : 1
Na Votum en Groet: Lied 505: 1, 2 en 3
Kindermoment
Adventsprojectlied: ‘Een nieuw begin’
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 441 : 1
Toelichting Liturgische Bloemschikking
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
Schriftlezing: Luc. 1 : 12-15; 34-35; 41-44; 67-68.
Zingen: Psalm 25 : 2 en 7
Preek: de Heilige Geest en Advent 
Zingen: Lied 442 : 1 en 2
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 484 : 1, 2 en 3

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen