zondag 10 december 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 10 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 10 december 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag van Advent
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. J. Henzen uit Wateringen
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Peter Bins
Diakenen: Loes Landlust, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Myanmar
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Thema: Maria en Elisabet
Tekst van de preek: Lucas 1: 44

Aanvangslied: Psalm 72: 2 en 6
Na Votum en Groet: Lied 287 : 1 en 5
Kindermoment/-nevendienst
Projectlied “Een nieuw begin” | Bijbel Basics 2023
Na Gebodslezing: Lied: 441 : 1 en 4
Toelichting Liturgische Bloemschikking
Gebed
1e Schriftlezing: Lucas 1: 39-45
Zingen: Lied Psalm 133
Preek 
Zingen: Lied 435
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 444: 1, 2, 4 en 5

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen