zondag 19 november 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 19 november 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 19 november 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 23e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen: René Eshuis, Toos Hagers
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst en YouthHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GELOVEN IS VECHTEN MAAR WAARTEGEN?
Preek over Efeze 6: 16, 17 en Psalm 84: 7

Aanvangslied: Psalm 108 : 1
Na Gods gelofte&groet: Psalm 108 : 2,4
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen met de kinderen: Hemelhoog 430
Verootmoediging
Zingen Lied 859 : 1
Genadeverkondiging
Zingen Lied 859 : 4
Gebod
Zingen Lied 302 : 1
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing 1: Psalm 84
Schriftlezing 2: Efeze 6 : 10 - 18
Voor preek: Psalm 140 : 1,4,5,8
Na preek: Lied 727 : 1a,2vr,3mn,4vr,5mn,6vr,7mn,8vr,9mn,10a
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied Lied 755

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen