zondag 29 oktober 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 29 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 29 oktober 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 21e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Doop van: Bram Matthijs van Leeuwen,
zoon van Gerben en Rosanne van Leeuwen-Ouyken
en van: Amy Gabrielle Aline Kaiser,
dochter van Dominik en Eline Kaiser-Keijnemans
Ouderlingen: Jan-Kees Vos,
Jaap van der Giessen
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Arie Vooijs
Koster: Hans de Bruin
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is KidsHour in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GEKEND EN GEKOZEN
Preek over Jeremia 1: 5

Aanvangslied: Psalm   68 : 7
Na Gods gelofte & groet: Psalm 25 : 2,6
Na Doop voorbereiding: Lied 416 : 1,2,3
Doopgebed en -vragen
Na Doop: Lied 363
Dankzegging en gebed
Kinderen terug: Hemelhoog 629
Schriftlezing 1: Jeremia 1 : 4 - 10
Schriftlezing 2: Efeziërs 1 : 3-6
Voor preek: Psalm 139 :    7,8
Na preek: Lied 778
Afkondiging overlijden
Zingen: Lied 23b : 3
Gebeden, Inzameling gaven
Slotlied: Lied 422

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen