zondag 16 mei 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 16 mei 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag na Hemelvaart
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. A.C. Verweij uit s-Gravenzande
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist: Jaap v/d Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: “Hoe lang nog, Heer” (n.a.v. Psalm 13)
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gelofte en groet
Moment van inkeer
Lied: Psalm 21 vers 1 en 7
Kindermoment (filmpje kindernevendienst)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 13
Lied: Psalm 13A vers 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 18
Lied: Psalm 13A vers 3
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 663
Dienst van de gebeden
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen

terug