zondag 16 mei 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 16 mei 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 16 mei 2021 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Zondag na Hemelvaart
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. A.C. Verweij uit s-Gravenzande
Dienst bijwonen: Aanmelden is verplicht
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Peter Bins
Diakenen: Toos Hagers, Jan Peter Leenman
Organist: Jaap v/d Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: “Hoe lang nog, Heer” (n.a.v. Psalm 13)
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Orgelspel
Gelofte en groet
Moment van inkeer
Lied: Psalm 21 vers 1 en 7
Kindermoment (filmpje kindernevendienst)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 13
Lied: Psalm 13A vers 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 18
Lied: Psalm 13A vers 3
Preek
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 663
Dienst van de gebeden
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen