zondag 22 oktober 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 22 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 22 oktober 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 20e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H. Mast uit Ter Heijde a/z
Ouderlingen: Peter Bins, Marja van den Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Eric Caspers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie voor Indonesië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Herfstkids gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Thema: de toekomst is Zijn rijk!
Tekst van de preek: Matteüs 21: 43

Aanvangslied: Psalm 87 : 1,2,3.4
Votum en Groet
Zingen: Lied 280 : 4,5
Verootmoediging +  Lied 795 : 2
Genadeverkondiging Lied 795 : 3
Aanwijzing ten leven  
Zingen: Lied 795 : 4,5
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
1e Schriftlezing: Jesaja 5, 1-7
Zingen: Psalm 80 : 4,5,7
2e Schriftlezing: Matteüs 21 : 33-43
Voor preek: Psalm 118 : 8
Preek
Zingen: Lied 767 : 1,2,3,4
Afkondiging van overlijden
Na moment van stilte: Psalm 84: 4
Dienst van de gebeden (incl. voorbeden)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 868 : 2,5

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen