zondag 15 oktober 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 15 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 15 oktober 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 19e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. H.M. Habekotté uit Vlaardingen-Holy
Ouderlingen: Jan Peter Leenman, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Ria Kamp, René Eshuis
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Kerk in Actie voor Syrië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen nevendienst gedurende deze ochtenddienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Thema van de zondag : Ik wil zingen […]

Zingen: Psalm 65 : 1,2
Votum & Groet
Zingen: Lied 836 : 1,4,5
Verootmoediging
Glorialied: Lied 1001 : 1,2,3
Inleiding bij het thema: Lied 146c, 1,3,7
Gebed bij open Bijbel
Schriftlezing: Jes. 5, 1-7
Filippenzen 2, 14-16
Schriftlezing: Matth. 21, 33-43
Lied/Psalm: Lied 968, 1,3,5
Overdenking
Zingen: Lied 839, 1,2,3,4
Dankzegging
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 416 : 1,2,3,4

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen