zondag 8 oktober 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 8 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 8 oktober 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 18e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Loes Landlust, Ria Kamp
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Kerk in Actie Pioniersplek
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: KND/YouthHour
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: DE EENHEID BEWAREN
Preek over Efeze 4: 3

Aanvangslied: Lied 210 : 1,2,3
Na Gods gelofte&groet: Psalm 133 : 1,3
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen met de kinderen: Hemelhoog 356
Verootmoediging: Psalm 51 : 3
Genadeverkondiging
Gebod
Zingen: Psalm 51: 5
Schriftlezing: Efeze 3 : 14 - 4:6
Voor preek: Lied 686 : 1,2
Na preek:: Lied 968 : 2,5
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 239 : 7

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen