zondag 3 september 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 3 september 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 3 september 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 13e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Peter Bins
Diakenen: Ria Kamp, Loes Landlust
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: JEMIMA
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is geen Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EEN HUIS VOL (VAN DE HEER)
Preek over Efeze 1: 22-23 + Hand 4: 12

Aanvangslied: Psalm 84: 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 84: 5
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 247
Schriftlezing 1: Handelingen 4: 5 - 12
Schriftlezing 2: Efeze 1: 15 - 23
Zingen: Lied 512: 1a,2m,3v,4m,5v,6a,7a
Preek
Zingen: Lied 975: 1,3
Gezongen geloofsbelijdenis
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 418: 1,2,4
Zegen

 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen