zondag 27 augustus 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 27 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 27 augustus 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 12e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, René Eshuis
Organist: Arie Vooijs
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: EEN ONTSPANNEN BEGIN
Preek over Efeze 1: 2

Aanvangslied: Psalm 92 : 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 92 : 2,3
Moment met de kinderen
Zingen: Hemelhoog 305 : 1,2
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 86 : 2
Gebod
Zingen: Psalm 86 : 4
Gebed om de leiding van de H. Geest
Schriftlezing: Efeze 1 : 1 - 14
Voor preek: Lied 241 : 1, 2
Na preek: Lied 305
Afkondiging overlijden
Zingen: Hemelhoog 285
Gebeden en Inzameling gaven
Slotlied: Lied 425

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 04 okt 2023 om 12:45

Open Kerk

vr 06 okt 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 07 okt 2023 om 10:00

Ochtenddienst

zo 08 okt 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen