zondag 20 augustus 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 20 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 20 augustus 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 11e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Peter Bins 
Diakenen: Eric Caspers, Toos Hagers
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: Toegang vrij - over vrijmoedigheid in Efeze
Preek over Efeziërs 3:12

Aanvangslied: Psalm 48 : 3 en 4
Votum en Groet
Lied: Psalm 67 : 1 en 2
Kindermoment:
Kinderlied: Hemelhoog 302: Ho, stop
Verootmoediging en genadeverkondiging
Lied: Lied 939 : 2
Aanwijzing ten leven
Lied: Lied 544 : 1, 2 en 3
Gebed (voorafgaande aan de schriftlezing)
Schriftlezing: Efeziërs 3 : 1-12
Lied: Lied 377 : 1, 2, 3 en 4
Preek 
Lied: Lied 752: 6 en 7
Afkondiging overlijden
Na moment van stilte: Psalm 121, vers 1 en 2
Gebeden
Slotlied: Lied 150a: 2, 3 en 4

terug
 


Agenda

Missionair Breien

za 13 apr 2024 om 10:00

Ochtenddienst

zo 14 apr 2024 om 10:00

KidsHour

zo 14 apr 2024 om 10:00

Avondmuziek

zo 14 apr 2024 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen