zondag 13 augustus 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 13 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 13 augustus 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 10e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. P. Baas uit Zoetermeer, (Oosterkerk)
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: René Eshuis, Ria Kamp
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Martin Piller
1e Collecte: Kerk in Actie voor Ghana
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderen: Er is Zomerkids in De Herberg voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 280 : 1,2,3,5 en 7
Votum en groet
Lied: Psalm 42 : 1 en 3
Kindermoment
Kinderlied: Hemelhoog 338
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging: 1 Johannes 2 : 1-2
Aanwijzing ten leven: 1 Johannes 3 : 18-24
Lied: Psalm 131
Gebed
1e Schriftlezing: Psalm 62
Lied: Psalm 62 : 1 en 4
2e Schriftlezing: Lukas 10 : 38-42
Verkondiging: ‘Altijd aanstaan vs. stil zijn tot God’ 
Lied: Lied 905 : 1 en 3
Gebeden 
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 905 : 4

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen