zondag 16 juli 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 16 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 16 juli 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 6e zondag na Trinitatis
Bijzonderheden: Bediening Heilige Doop
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jan-Kees Vos, Liesbeth Keijnemans
Diakenen: Ria Kamp, Eric Caspers
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Stichting Present
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderen: Er is Zomerkids in De Herberg voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: GENEZENDE DOOP
Preek over 2 Koningen 5: 14

Aanvangslied: Psalm 105 : 1,3
Na Gods gelofte & groet: Lied 139b
Na dooponderwijzing: Hemelhoog 506
Doopgebed, doopvragen en bediening Doop
Zingen (staande): Lied 363
Uitreiken doopkaart en doopkaars
Zingen: Lied 875
Lied met de kinderen: Is je deur nog op slot
Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 1 - 14
Zingen: Lied 356 : 1,4,6,7
Preek
Zingen: Lied 937
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 426

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 24 apr 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 25 apr 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 26 apr 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 27 apr 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen