zondag 25 juni 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 25 juni 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 25 juni 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 3e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Peter Bins
Diakenen: Loes Landlust, René Eshuis
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie voor Colombia
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: OP ADELAARSVLEUGELS GEDRAGEN
Preek over Exodus 19: 4 en Deuteronomium 32: 11

Aanvangslied: Psalm 103 : 1
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 103 : 2
Gebed
Lied met de kinderen: Hemelhoog 115
Gebod
Zingen: Lied 836 : 1,2,4
Schriftlezing 1: Exodus 15 : 1 - 3 + 12 - 13
Schriftlezing 2: Exodus 19 : 3-5 + Deuteronomium 32: 8 - 12
Voor preek: Psalm 68 : 7
Na preek: Lied 868 : 2
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 891 : 1

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - ds. H.J. Franzen uit Pijnacker

zo 21 jul 2024 om 10:00

Inloophuis

di 23 jul 2024 om 10:00

Open Kerk

vr 26 jul 2024 om 14:00

Ochtenddienst - ds. E. Westrik uit Boskoop

zo 28 jul 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen