zondag 18 juni 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 18 juni 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 18 juni 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: ds. J. Quist uit Scheveningen
Ouderlingen: Marja v.d. Boomgaard, Jan Peter Leenman
Diakenen: Toos Hagers, Loes Landlust
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Gerrit Koster
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Vanmorgen is er Kindernevendienst in de Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
Aanvangslied: Lied 978 : 1,4
Votum en Groet
Zingen: Psalm 95 : 1,3
Kinderlied: Hemelhoog 61
Verootmoediging
Zingen: Psalm 143 : 2,8
Aanwijzing ten leven
Zingen: Psalm 143 : 9
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 9:1 t/m 19 NBV
Zingen: Psalm 33 : 4,6,7
Preek
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 562 : 2,3
Dienst van de gebeden
Inzameling van de collecte
Slotlied: Psalm 138: 3,4
Heenzending en Zegen

 

terug
 


Agenda

Lunchpauzeconcert

wo 28 feb 2024 om 12:45

Gemeente Groei Groep

do 29 feb 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

vr 01 mrt 2024 om 14:00

Missionair Breien

za 02 mrt 2024 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Predikant:
Vacant

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen