zondag 14 mei 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 14 mei 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 14 mei 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Jaap van der Giessen, Jan-Kees Vos
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Gerard Baak
Koster: Peter Teeuw
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst  en Jonge Kerk
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: BEVRIJDING UIT DE DOOD BIJ GOD
Preek over Psalm 68: 20,21

Aanvangslied: Psalm 105: 1
Gods gelofte & groet
Zingen: Psalm 105: 2 (Rogate)
Gebed
Zingen met de kinderen: Hemelhoog 428
Apost. vermaning
Zingen: Lied 221
Schriftlezing 1: Psalm 68: 1-7,20-23,27,33-34
Zingen: Psalm 68: 7
Schriftlezing 2: 1 Korinthe 15: 21 - 26
Zingen: Psalm 68: 10
Verkondiging
Zingen: Lied 869: 1,4
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 641: 1,3

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 01 dec 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 02 dec 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 03 dec 2023 om 10:00

Voortzetting H.A. / dankzegging

zo 03 dec 2023 om 18:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen