zondag 2 april 2023

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst - zondag 2 april 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: PaasChallenge, terug in de tijd van de Bijbel
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst  in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEDEN HOSANNA, EN MORGEN...?
Preek over Lukas 19: 41,42

Aanvangslied: Psalm 24: 1,4
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 24: 2,5
Moment met de kinderen
Projectlied: couplet 2
Tien Woorden
Zingen: Psalm 118: 9
Gebed
Uitleg bloemschikking
Schriftlezing: Lukas 19: 28 - 44
Zingen: Lied 550: 1,3
Preek
Zingen: Lied 552
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 574: 1,3

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 02 jun 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 03 jun 2023 om 10:00

Heilig Avondmaal

zo 04 jun 2023 om 10:00

YouthHour

zo 04 jun 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen