zondag 2 april 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 2 april 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 2 april 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: Palmzondag
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Liesbeth Keijnemans, Marja v.d. Boomgaard
Diakenen: Loes Landlust, René Eshuis
Organist: Ronald de Jong
Koster: Bas Vis
1e Collecte: PaasChallenge, terug in de tijd van de Bijbel
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst  in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: HEDEN HOSANNA, EN MORGEN...?
Preek over Lukas 19: 41,42

Aanvangslied: Psalm 24: 1,4
Gods gelofte&groet
Zingen: Psalm 24: 2,5
Moment met de kinderen
Projectlied: couplet 2
Tien Woorden
Zingen: Psalm 118: 9
Gebed
Uitleg bloemschikking
Schriftlezing: Lukas 19: 28 - 44
Zingen: Lied 550: 1,3
Preek
Zingen: Lied 552
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 574: 1,3

terug
 


Agenda

Ochtenddienst - Krijgsmachtpredikant ds. J. Verboom, Gouda

zo 23 jun 2024 om 10:00

Jonge Kerk

zo 23 jun 2024 om 10:00

Inloophuis

di 25 jun 2024 om 10:00

Wekelijks gebedsmoment

di 25 jun 2024 om 19:15

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen