zondag 9 mei 2021

Ochtenddienst

Locatie: 
 Oude Kerk
Tijdstip: 
 10:00

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 9 mei 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bevestiging kerkrentmeester en pastoraal medewerker
en herbevestiging ouderling
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie: Libanon/Jordanië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze bevestigingsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ALLE MACHT
Preek over Mattheus 28:18

Mededelingen, stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte&groet
Lied: Psalm 66 : 1,6    Rogate
Gebed
Kindermoment
Lied voor de kinderen: Lied 289 : 1,2
Schriftlezing 1: Mattheus 28 : 16-20
Schriftlezing 2: Openbaring 5 : 1-7 + 11-12
Aansluitend lied: Lied 195
Lied voor preek: Lied 412 : 4
Preek
Lied na preek: Lied 885
Bevestiging
Lied: Lied 362 : 2
Gebeden
Slotlied: Lied 871 : 1,3

terug