zondag 9 mei 2021

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 9 mei 2021
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst via Kerkomroep en YouTube mee te beleven. Blijf thuis - zondag 9 mei 2021 - 10:00 uur
Bijzonderheden: Bevestiging kerkrentmeester en pastoraal medewerker
en herbevestiging ouderling
Kerkelijk jaar: 5e zondag na Pasen
Liturgische kleur: Rood
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Dienst bijwonen: Niet mogelijk
Ouderlingen: Gerrit Koster, Jan-Kees Vos
Diakenen: Toos Hagers, Eric Caspers
Organist: Jaap van der Giessen
Koster: Bas Vis
1e Collecte: Kerk in Actie: Libanon/Jordanië
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Nevendiensten: Er is geen kinderoppas of nevendienst gedurende deze bevestigingsdienst
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: ALLE MACHT
Preek over Mattheus 28:18

Mededelingen, stil gebed
Orgelspel
Gods gelofte&groet
Lied: Psalm 66 : 1,6    Rogate
Gebed
Kindermoment
Lied voor de kinderen: Lied 289 : 1,2
Schriftlezing 1: Mattheus 28 : 16-20
Schriftlezing 2: Openbaring 5 : 1-7 + 11-12
Aansluitend lied: Lied 195
Lied voor preek: Lied 412 : 4
Preek
Lied na preek: Lied 885
Bevestiging
Lied: Lied 362 : 2
Gebeden
Slotlied: Lied 871 : 1,3

terug
 


Agenda

Heilig Avondmaal - ds. L. den Breejen uit Delft

zo 26 mei 2024 om 10:00

KidsHour

zo 26 mei 2024 om 10:00

Voortzetting H.A. / Dankzegging - ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk

zo 26 mei 2024 om 18:30

Vergadering Kerkenraad

ma 27 mei 2024 om 19:30

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Contactpersoon Pastoraat:

Marja van den Boomgaard
T: 06 22512609

email: pastoraat

Ambulant Predikant:
ds. Ard van den Berg

Scriba:
Ria Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Jan Peter Leenman
T: 079 33 17 422

Contactpersoon Rouw- en Trouwdiensten:
Gerrit Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen