zondag 19 maart 2023

Ochtenddienst

Datum: 
 zondag 19 maart 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Oude Kerk

Ochtenddienst - zondag 19 maart 2023 - 10:00 uur
Kerkelijk jaar: 4e zondag 40-dagentijd
Liturgische kleur: Paars
Voorganger: ds. C.H. Wesdorp
Ouderlingen: Peter Bins, Jan Peter Leenman
Diakenen: Eric Caspers, Loes Landlust
Organist: Ronald de Jong
Koster: Martijn Olivier
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst
3e Collecte: Wijkwerk
Bussen bij de uitgang: Restauratie Oude Kerk
Kinderoppas: Oppasdienst is in de ruimte naast de keuken in de kerk
Nevendiensten: Er is Kindernevendienst in De Herberg
Live luisteren / kijken: Live mee te luisteren via de kerkomroep, en via de livestream op YouTube.

Orde van Dienst
THEMA: JEZUS MAAKT VRIENDEN
Preek over Lukas 23: 12

Aanvangslied: Psalm 70: 1
Gods gelofte&groet
Samenzang: Psalm 70: 2 (Laetare)
Moment met de kinderen
Zingen projectlied
Verootmoediging: Psalm 130: 1
Genadeverkondiging: Psalm 130: 2
Gebod: Psalm 130: 3
Gebed
Uitleg liturgisch bloemschikken
Schriftlezing: Lukas 23:1-15
Voor preek: Psalm 31: 1,2,3
Na preek: Lied 512
Gebeden
Inzameling gaven
Slotlied: Lied 908: 2

terug
 


Agenda

Open Kerk

vr 22 sep 2023 om 14:00

Missionair Breien

za 23 sep 2023 om 10:00

Jonge Kerk

zo 24 sep 2023 om 10:00

Viering Heilig Avondmaal

zo 24 sep 2023 om 10:00

Contactgegevens

Kerkdienst terugkijken
oudekerkgemeente.nl/beelduitzendingen

 
Predikant:
ds. Kees (C.H.) Wesdorp
T: 079 3163454

Scriba:
Ria (M.A.) Kamp
T: 079 3610318
email: scriba

Contactpersoon Kerkrentmeesters:
Ron (R.) Orta
T: 06 15410171

Contactpersoon Rouwdiensten:
Gerrit (G.) Koster
T: 06 13711370

Websites:
Veel gestelde vragen
Kerk in Zoetermeer
Kerkelijk bureau
Herberg Oude Kerk Zoetermeer 


Banknummers:
Bankrekening Wijkkas:
NL40 RABO 037 373 3739
t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL62 RABO 037 374 1685
t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk
 

Voor vragen of opmerkingen
over deze website:Privacyverklaringen